Sidste nyt

Mystik – Dorthe Engers seneste udgivelse.

Dorthe Engers Mystik blev udgivet af forlaget Systime i sommeren 2019. Den findes som trykt bog og i en online version (iBog). Bogen er målrettet undervisning på de gymnasiale uddannelser og lærerseminarierne men også enhver, der interesserer sig for emnet mystik.

I forbindelse med udgivelsen har Dorthe Enger skrevet tre artikler, der alle giver en forsmag på indholdet i bogen.

To af artiklerne informerer om mystik. De er begge udgivet på Religion.dk og kan læses der.

“Mystik som fænomen” fra d. 30. juli 2019 giver en introduktion til emnet, og hvorfor mystik interesserer mange mennesker i dag.

“Mystikeren er både hyldet og hadet af verdens religioner” fra d.14. august 2019 sætter fokus på mystikkens historie og rolle i forskellige kulturer.

Den tredje artikel, “Er mystik bedrag eller frigørelse?” er en kronik i Kristeligt Dagblad fra d. 9. september 2019. Som titlen antyder, forholder denne artikel sig kritisk til fænomenet mystik og fremdrager både de problematiske og de positive sider. Konklusionen er, at de indsigter og den visdom, de store mystikere opnår på deres åndelige dannelsesrejser, går på tværs af kulturelle og religiøse skel og tilhører verdens visdomstradition. Mystikken har noget at bidrage med i en verden præget af identitetspolitik og en os-og-dem tankegang. Artiklen kan læses her på sitet.