Sidste nyt/News

Foredragsrække om Hartmut Rosas, Svend Brinkmanns og Jordan Petersons modernitetskritik

Jeg afholder en foredragsrække om Hartmut Rosas, Svend Brinkmanns og Jordan Petersons modernitetskritik på Roskilde Universitet efter påske (april 2023). Foredragsrækken er inspireret af min artikel om tendenser i nyere modernitetskritik i gymnasielærernes fagblad (Religion nr. 2, juni 2022) og af opdateringen af min bog Religionskritik. Samme foredragsrække samt min foredragsrække om mystik (læs evt. mere nedenfor) er planlagt til også at blive afholdt på Københavns Folkeuniversitet til efteråret.

Læs mere om tilmelding her:

https://roskildekunstforening.dk/kritiske-vinkler-pa-det-moderne-samfund

Afholdt foredragsrække om mystik på Folkeuniversitetet i Emdrup.

Jeg afholdt en foredragsrække på Folkeuniversitetet i Emdrup, København, om mystik i kristendommen, islam og buddhismen.

Temaet var mystik i kristendommen, islam og buddhismen og analyser af fortællingerne om Jesus’, Muhammeds og Buddhas mystiske dannelsesrejser.

Vi startede med en introduktion til mystik som et individuelt, socialt og biologisk fænomen og præsenterer forskellige teorier om emnet. Alle kan få en mystisk oplevelse – også ikke religiøse mennesker. Oplevelsen tager farve af den kulturelle kontekst, men der er også fællestræk. Der er tale om en højdepunktsoplevelse, der kan ændre livet for den, der har den. 

Dernæst introduceredes kristen, islamisk og buddhistisk mystik. Der blev gravet dybt i fortællingerne om de tre religionsgrundlæggere for at finde forskelle og ligheder i deres dannelsesrejse. I forbindelse med den buddhistiske mystik blev der trukket tråde til mystikkens rolle i underholdningsindustrien i Vesten.

Forelæsningsrækken tog bl.a. udgangspunkt i min bog ‘Mystik’ (Systime 2019).

Kronik om Svend Brinkmann i Berlingske Tidende d. 15. november 2022

Jeg har tidligere kritiseret Svend Brinkmann for at polarisere selvindsigt og selvudsigt i forbindelse med hans korstog mod meditation og selvudvikling (https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/brinkmanns-opgoer.-er-selvindsigt-og-selvudsigt-modsaetninger). Nu har jeg skrevet en kronik om ham i Berlingske Tidende som følge af den kritik, der har været af hans nyeste udgivelse Tænk.

Min motivation for at skrive kronikken er, at jeg ikke bryder mig om, at man først tildeler en person nærmest kultstatus, og dernæst “aflyser” personen på et i mine øjne forkert grundlag.

Her er link til kronikken:

https://www.berlingske.dk/kronikker/forfatter-efter-balladen-om-svend-brinkmann-vi-kan-ikke-blive-ved-med-at

Artikel om mystik og coronapandemien i amerikansk bog

I 2021 skrev jeg en artikel om teorier om mystik, “Teorier om mystik med afsæt i moderniteten” til gymnasielærernes fagblad (Religion Nr. 4, 2021). Denne artikel danner basis for en artikel på engelsk, som jeg blev opfordret til at skrive for det amerikanske forlag Springer, der udgiver videnskabelige bøger.

Artiklen hedder “Perspectives on the Role of Mysticism as an Inter-religious Meta-narrative in the Context of the COVID-19 Pandemic”. Her gennemgår og diskuterer jeg forskellige teorier om mystik og deres bud på mystikkens interreligiøse relevans set i lyset af pandemien. Jeg inddrager også temaet religion og sygdom.

Hvis nogle skulle være interesserede er her link til artiklen: https://link.springer.com/…/978-3-030-94350-9_134…

Bogen hedder COVID-19 and a World of Ad Hoc Geographies. Den indeholder artikler fra hele verden og har til formål at præsentere forskellige videnskabers reaktion på Corona pandemien.

Tak til tre kvindeskikkelser i kunst og underholdning i anledning af kvindernes internationale kampdag

I anledning af kvindernes internationale kampdag er det værd at sige tak til Karen Blixen for Babettes Gæstebud. I denne novelle er slut med den syndige Eva, der er skurken i Det Gamle Testamente og projektionsskærm for patriarkatets uvilje mod at tage ansvar for egen skygge. Babette er forløseren, der forener krop og sjæl for kvinder og mænd gennem sin gastronomiske kunst.

Også tak til Mary Poppins og Maria-figuren i filmen The Sound of Music. Jeg har hørt disse kvinder omtalt som de første kvindelige superhelte, fordi de rydder op i en kultur, hvor også mænd lider under dysfunktionelle kønsroller.

Her er links til mine artikler i Weekendavisen og Berlingske Tidende om disse sennepsfrø, der blev plantet for mange år siden.

Slut med den syndige Eva

The hills are still alive- The Sound of Music fylder 50!