Sidste nyt/News

Foredragsrække om mystik på Roskilde Folkeuniversitet sidst i august og i september 30.08, 06.09, 13.09, 20.09

Mystikkens fokus er livsændrende åndelige oplevelser og dannelsesrejser, der har haft store konsekvenser for den enkelte og for kulturer. Tidligere udgjorde klostrene rammen for mystikken.

I dag i Vesten er mystikken blevet demokratiseret. Den smalle vej appellerer til de mennesker, der følger i fodsporene på munke og nonner, men ofte uden at forlade hverdagslivet i samfundet. Den brede vej er forbundet med løsrivelsen af især østlige teknikker som meditation og yoga fra deres religiøse kontekst. Mindfulness-kurser udnytter den åndelige ”teknologi” på godt og ondt.

Underholdningsindustrien har taget mystikken til sig, især i superhelte filmene. Naturvidenskaben er også blevet interesseret i mystik. Mystikerens indefra perspektiv på sin oplevelse kan nu suppleres med neurovidenskabens udefra per- spektiv.

I løbet af de fire gange udforsker vi følgende temaer:

1. Mystik som oplevelse og dannelsesrejse

Den mystiske oplevelse og dannelsesrejse med udgangspunkt i en analyse af Charlotte Rørths beretning om sit møde med Jesus i bogen Jeg mødte Jesus og Svend Brinkmanns beskrivelse af en oplevelse i hans nyeste bog Mit år med Gud.

Fortolkning af Siddhartas, Jesus’ og Muhammeds mystiske dannelsesrejser.

2. Mystik og kultur

Introduktion til præmoderne, moderne og postmoderne samfundstyper. Mystikere i præmoderniteten, moderniteten og postmoderniteten. Diskussion af mystikkens rolle i samfundet i dag med udgangspunkt i Svend Brinkmanns kritik af en vestlig individualistisk kultur med fokus på selvudvikling. Også dens rolle i underholdningsindustrien er et tema.

3. Mystik og videnskab

Denne del af kurset sætter fokus på forskellige videnskabelige teorier om mystik set i lyset af moderniteten. Naturvidenskabelige metoder lægger vægt på den fysiske side af mystikken. Socialkonstruktivistiske teorier fremhæver, at mystikken afspejler den politiske og sociale kontekst, hvorimod perennialistiske teorier hævder, at mystikken udtrykker evige sandheder, der går på tværs af kulturer og religioner. En mellemposition mellem social- konstruktivisme og perennialisme fremhæver, at mystikernes beretninger afspejler kulturelle forskelle, men samtidig er der et fælles ideal om medfølelse og næstekærlighed.

4. Perspektiver på mystik i forbindelse med COVID-19 pandemien

COVID-19 pandemien er en krise, der har afkrævet mennesker og deres kulturer selvransagelse. Denne sidste del præsenterer først mystikkens rolle i forhold til kriser. Derpå diskuteres mystikkens ideal om medfølelse og næstekærlighed i forhold til videnskabelige teorier om flokimmunitet og den danske ungdomskulturs hedonisme. Opsamling af hele kurset og debat.

Tilmelding her: https://roskildekunstforening.dk/mystik-i-dag

Artikel om Svend Brinkmanns Mit år med Gud

Kristeligt Dagblad har trykt en artikel, jeg har skrevet om Svend Brinkmanns nye bog Mit år med Gud. Min pointe er, at bogen både er udtryk for hans egen dannelsesrejse i forhold til emnet og hans ønske om at skabe en debat, der bygger bro. Jeg synes, at han lykkes fint med det første, men får problemer med det sidste. Artiklen kan også læses her.

Det er nu, opgøret med ungdomsuddannelsernes festkultur skal tages!

I 2009 var jeg med til at sætte gang i debatten om alkoholkulturen i gymnasiet. I dag har jeg fået en kommentar i Kristeligt Dagblad, hvor jeg sammenkæder festkulturen på ungdomsuddannelserne med sexismen i de politiske ungdomsorganisationer og sexismen på arbejdspladser generelt. I Danmark har vi siden 1960erne og 70erne skabt en kultur, hvor det sociale og det professionelle smelter sammen. Nu høster vi frugterne, ikke mindst i en corona tid, hvor mange unge er afhængige af det fællesskab, der styres af alkohol..

Læs kommentaren her.

Tak til tre kvindeskikkelser i kunst og underholdning i anledning af kvindernes internationale kampdag

I anledning af kvindernes internationale kampdag er det værd at sige tak til Karen Blixen for Babettes Gæstebud. I denne novelle er slut med den syndige Eva, der er skurken i Det Gamle Testamente og projektionsskærm for patriarkatets uvilje mod at tage ansvar for egen skygge. Babette er forløseren, der forener krop og sjæl for kvinder og mænd gennem sin gastronomiske kunst.

Også tak til Mary Poppins og Maria-figuren i filmen The Sound of Music. Jeg har hørt disse kvinder omtalt som de første kvindelige superhelte, fordi de rydder op i en kultur, hvor også mænd lider under dysfunktionelle kønsroller.

Her er links til mine artikler i Weekendavisen og Berlingske Tidende om disse sennepsfrø, der blev plantet for mange år siden.

Slut med den syndige Eva

The hills are still alive- The Sound of Music fylder 50!

Min bog Mystik er blevet positivt anmeldt i Gymnasielærernes blad Gymnasieskolen.

“Bogen har mange teksteksempler fra mystikkens historie (præmodernitet, modernitet og postmodernitet) samt aktuelle interviews, som forfatteren selv har foretaget.” 

“Forfatteren giver en klar præsentation af, hvad hun vil med de enkelte kapitlers emner, der er nyttige faktabokse, præcise arbejdsspørgsmål til analysemodeller til teksterne samt ordliste til bogens mange fremmedord.” 

“Der er ingen tvivl om, at emnet med dets store anvendelse i film i dag, som bogen også inddrager, vil have elevernes umiddelbare interesse.” 

★★★★☆☆ Gymnasieskolen, december 2019.

Foredragsrække om mystik på Roskilde Folkeuniversitet i april

Til foråret skal jeg holde en foredragsrække om mystik på Roskilde Folkeuniversitet. Hvis du har lyst til at deltage, kan du læse mere om indhold, tidspunkter og tilmelding her.

Min datter Charlotte, min søn Martin og jeg selv tager fat i det ikoniske håndtag, som Julie Andrews gjorde det, da hun i 1964 åbnede porten til slottet Frohnburg.

Nordjyske Stiftstidende har også valgt at gå i fodsporene på The Sound of Music

Aalborg Teater har repremiere på The Sound of Music, og derfor er en kronik, jeg har skrevet om min families og min oplevelse i Salzburg aktuel. Den var i avisen d. 18. november. Den kan læses her.

I fodsporene på The Sound of Music

Hvert år besøger ca. 340.000 mennesker Salzburg for at se de steder, hvor filmen The Sound of Music blev optaget. Her i efterårsferien var min familie og jeg blandt de 340.000. Det var en stor oplevelse at besøge de ikoniske steder og gøre det sammen med mennesker fra hele verden, der alle elsker filmen for dens kærlighedsbudskab, ånd og musik. Og ikke mindst de pragtfulde skuespilpræstationer. Her er links til de artikler, jeg har skrevet om filmen.

Slottet Frohnburg i Salzburg. Facaden blev brugt i filmen til at vise Familien von Trapps villa. Haven og terrassen i filmen blev filmet på slottet Leopoldskron.

“Guvernanten som forløser”. Kronik i Kristeligt Dagblad 29. december 2003

“The Hills are still alive – The Sound of Music fylder 50”. Kronik I Berlingske Tidende 17. September 2015

Den berømte pavillion hvor Liesl og Rolf danser, og hvor Maria og Kaptajn von Trapp erklærer deres kærlighed.

Jeg brugte også filmen i en videnskabelig artikel om religionskritik, hvor jeg lægger vægt på Marias rolle som åndelig fornyer i et opgør med et patriarkalsk verdensbillede.

Redefining Religious Criticism for Development of Worldview Literacy in Religious Education”. Handbook of the Changing World Language Map. Ed. Prof. Stanley D. Brunn, Prof. Roland Kehrein. Springer International Publishing 2019.

Mystik – Dorthe Engers seneste udgivelse.

Dorthe Engers Mystik blev udgivet af forlaget Systime i sommeren 2019. Den findes som trykt bog og i en online version (iBog). Bogen er målrettet undervisning på de gymnasiale uddannelser og lærerseminarierne men også enhver, der interesserer sig for emnet mystik.

I forbindelse med udgivelsen har Dorthe Enger skrevet tre artikler, der alle giver en forsmag på indholdet i bogen.

To af artiklerne informerer om mystik. De er begge udgivet på Religion.dk og kan læses der.

“Mystik som fænomen” fra d. 30. juli 2019 giver en introduktion til emnet, og hvorfor mystik interesserer mange mennesker i dag.

“Mystikeren er både hyldet og hadet af verdens religioner” fra d.14. august 2019 sætter fokus på mystikkens historie og rolle i forskellige kulturer.

Den tredje artikel, “Er mystik bedrag eller frigørelse?” er en kronik i Kristeligt Dagblad fra d. 9. september 2019. Som titlen antyder, forholder denne artikel sig kritisk til fænomenet mystik og fremdrager både de problematiske og de positive sider. Artiklen kan læses her på sitet.