Sidste nyt/News

Foredragsrække om mystik på Roskilde Folkeuniversitet 19. oktober, 26. oktober, 2. november, 9. november og nye artikler

I oktober afholder jeg en foredragsrække om mystik på Roskilde Folkeuniversitet.

Netop i disse tider kan emnet måske være særligt interessant, fordi corona-pandemien sætter fokus på temaer som liv og død, menneskelig ansvarlighed (og uansvarlighed) og ikke mindst spørgsmålet om mening. Disse temaer har mange mystikere beskæftiget sig med.

Foredragene bygger på min bog Mystik (Systime i 2019) og på en artikel, som jeg har skrevet til religionslærernes fagblad Religion. I artiklen uddyber jeg forskellige teoretiske vinkler på mystik. Disse teorier forsøger ud fra et moderne perspektiv at forstå et fænomen, der har så stor en betydning for mange mennesker før og nu.

Det amerikanske forlag Springer, hvis fokus er videnskabelige udgivelser, har meldt sig igen og er interesserede i endnu et bidrag fra min side til en antologi. Sidste gang var det om “worldview literacy”. Denne gang ønsker de, at jeg skal skrive om mystik.

Corona

Det er en svær situation, vi allesammen befinder os i. Som guvernøren for New York Andrew Cuomo siger: ” A crisis shows you a person’s soul. The weaknesses explode and the strengths are emboldened.” Har vi fokus på at hjælpe hinanden og sikre den enkelte uanset alder og helbred? Eller dækker vi os bag videnskabelige teorier, så vi skjuler en arrogant socialdarwinistisk survival of the fittest tankegang bag ekspertudsagn og hensyn til økonomi? Eller er vi villige til at sætte videnskaben overstyr og tro på, at Gud beskytter de særligt troende mod virussen. En anden form for arrogance?

Synet af konvojerne med lig i Bergamo fik mig til at skrive et lille indlæg, som er trykt i Berlingske Tidende i søndagsudgaven d. 22. marts.

Indlægget kan læses her.

Tak til tre kvindeskikkelser i kunst og underholdning i anledning af kvindernes internationale kampdag

I anledning af kvindernes internationale kampdag er det værd at sige tak til Karen Blixen for Babettes Gæstebud. I denne novelle er slut med den syndige Eva, der er skurken i Det Gamle Testamente og projektionsskærm for patriarkatets uvilje mod at tage ansvar for egen skygge. Babette er forløseren, der forener krop og sjæl for kvinder og mænd gennem sin gastronomiske kunst.

Også tak til Mary Poppins og Maria-figuren i filmen The Sound of Music. Jeg har hørt disse kvinder omtalt som de første kvindelige superhelte, fordi de rydder op i en kultur, hvor også mænd lider under dysfunktionelle kønsroller.

Her er links til mine artikler i Weekendavisen og Berlingske Tidende om disse sennepsfrø, der blev plantet for mange år siden.

Slut med den syndige Eva

The hills are still alive- The Sound of Music fylder 50!

Min bog Mystik er blevet positivt anmeldt i Gymnasielærernes blad Gymnasieskolen.

“Bogen har mange teksteksempler fra mystikkens historie (præmodernitet, modernitet og postmodernitet) samt aktuelle interviews, som forfatteren selv har foretaget.” 

“Forfatteren giver en klar præsentation af, hvad hun vil med de enkelte kapitlers emner, der er nyttige faktabokse, præcise arbejdsspørgsmål til analysemodeller til teksterne samt ordliste til bogens mange fremmedord.” 

“Der er ingen tvivl om, at emnet med dets store anvendelse i film i dag, som bogen også inddrager, vil have elevernes umiddelbare interesse.” 

★★★★☆☆ Gymnasieskolen, december 2019.

Foredragsrække om mystik på Roskilde Folkeuniversitet i april

Til foråret skal jeg holde en foredragsrække om mystik på Roskilde Folkeuniversitet. Hvis du har lyst til at deltage, kan du læse mere om indhold, tidspunkter og tilmelding her.

Min datter Charlotte, min søn Martin og jeg selv tager fat i det ikoniske håndtag, som Julie Andrews gjorde det, da hun i 1964 åbnede porten til slottet Frohnburg.

Nordjyske Stiftstidende har også valgt at gå i fodsporene på The Sound of Music

Aalborg Teater har repremiere på The Sound of Music, og derfor er en kronik, jeg har skrevet om min families og min oplevelse i Salzburg aktuel. Den var i avisen d. 18. november. Den kan læses her.

I fodsporene på The Sound of Music

Hvert år besøger ca. 340.000 mennesker Salzburg for at se de steder, hvor filmen The Sound of Music blev optaget. Her i efterårsferien var min familie og jeg blandt de 340.000. Det var en stor oplevelse at besøge de ikoniske steder og gøre det sammen med mennesker fra hele verden, der alle elsker filmen for dens kærlighedsbudskab, ånd og musik. Og ikke mindst de pragtfulde skuespilpræstationer. Her er links til de artikler, jeg har skrevet om filmen.

Slottet Frohnburg i Salzburg. Facaden blev brugt i filmen til at vise Familien von Trapps villa. Haven og terrassen i filmen blev filmet på slottet Leopoldskron.

“Guvernanten som forløser”. Kronik i Kristeligt Dagblad 29. december 2003

“The Hills are still alive – The Sound of Music fylder 50”. Kronik I Berlingske Tidende 17. September 2015

Den berømte pavillion hvor Liesl og Rolf danser, og hvor Maria og Kaptajn von Trapp erklærer deres kærlighed.

Jeg brugte også filmen i en videnskabelig artikel om religionskritik, hvor jeg lægger vægt på Marias rolle som åndelig fornyer i et opgør med et patriarkalsk verdensbillede.

Redefining Religious Criticism for Development of Worldview Literacy in Religious Education”. Handbook of the Changing World Language Map. Ed. Prof. Stanley D. Brunn, Prof. Roland Kehrein. Springer International Publishing 2019.

Mystik – Dorthe Engers seneste udgivelse.

Dorthe Engers Mystik blev udgivet af forlaget Systime i sommeren 2019. Den findes som trykt bog og i en online version (iBog). Bogen er målrettet undervisning på de gymnasiale uddannelser og lærerseminarierne men også enhver, der interesserer sig for emnet mystik.

I forbindelse med udgivelsen har Dorthe Enger skrevet tre artikler, der alle giver en forsmag på indholdet i bogen.

To af artiklerne informerer om mystik. De er begge udgivet på Religion.dk og kan læses der.

“Mystik som fænomen” fra d. 30. juli 2019 giver en introduktion til emnet, og hvorfor mystik interesserer mange mennesker i dag.

“Mystikeren er både hyldet og hadet af verdens religioner” fra d.14. august 2019 sætter fokus på mystikkens historie og rolle i forskellige kulturer.

Den tredje artikel, “Er mystik bedrag eller frigørelse?” er en kronik i Kristeligt Dagblad fra d. 9. september 2019. Som titlen antyder, forholder denne artikel sig kritisk til fænomenet mystik og fremdrager både de problematiske og de positive sider. Artiklen kan læses her på sitet.