Mystik

Mystik er et urgammelt fænomen, som alle religioner har erfaringer med. Mystik er forbundet med personlige oplevelser af en dimension uden for tid og rum. Fokus på sådanne højdepunktsoplevelse foregik før i tiden især i klostre, hvor nonner og munke gennem bøn og meditation opnåede forening med det guddommelige eller opnåede oplysning, som i buddhismen. Sådanne grænseoverskridende erfaringer, hvor bevidstheden udvider sig, er tilgængelige for alle i større eller mindre målestok.

I dag er det interessen for sådanne subjektive oplevelse, der stimulerer et øget fokus på mystik.  

I Vesten i dag kan mennesker begive sig ud på mystikkens smalle og brede vej. Den smalle vej benyttes af mennesker, der har et åndeligt formål. Den kan sammenlignes med den vej munke og nonner tager, men den foregår ikke i klostre, men integreres i en hverdag i samfundet.

Den brede vej er forbundet med løsrivelsen af især østlige teknikker som meditation og yoga fra deres religiøse kontekst.  Mindfulnesskurser udnytter den åndelige ”teknologi” og hjælper mennesker med at opnå større kontrol over deres sind, modvirke stress og optimere præstationer. 

Underholdningsindustrien har også taget mystikken til sig. I berømte film som Star Wars, Batman trilogien, Dr. Strange og Wonder Woman spiller mystikkens verdensbillede en rolle.

Dorthe Engers bog belyser mystik udgangspunkt i disse temaer:

  • Mystik som fænomen
  • Mystik som ritual og fortælling 
  • Mystik og kultur
  • Mystik og videnskab

Fordi interessen for mystik således spiller en stor rolle for mange mennesker i dag er der behov for at definere fænomenet og for at sætte det ind i en historisk og nutidig samfundsmæssig og videnskabelig kontekst. Dette gøres ved hjælp af en religionskritisk vinkel, der undersøger de forskellige vinkler på mystik. 

Der er ikke mindst brug for at give svar på væsentlige spørgsmål som for eksempel, hvorfor mange kristne og muslimske mystikere blevet dømt som kættere i modsætning til Østens mystikere? Og hvilke konsekvenser har religionernes patriarkalske kultur for mystik?

Mystik indeholder klassiske og nyere tekster, der repræsenterer mystik i filosofien (Platon) i buddhismen, kristendommen og islam. I afsnittet om mystik og videnskab præsenteres psykologiske og naturvidenskabelige vinkler på emnet.

Bogen er rettet mod religionsfaget i de gymnasiale uddannelser, mod kristendom/religion på læreruddannelsen og mod læsere med interesse for emnet. 

Dorthe Enger har skrevet to artikler om mystik, som er udgivet på Religion.dk

“Mystik som fænomen”. Religion.dk. 15.8 2919

“Mystikeren er både hyldet og hadet af verdens religioner”. Religion.dk. 29.8.2019

Læs også hendes kronik i Kristeligt Dagblad “Er Mystik bedrag eller frigørelse?” 10. september 2019

Bogen kan skaffes fra forlaget Systime i en trykt udgave og som iBog.

iBogsudgaven af Mystik indeholder foruden tekster og billeder også video klip