Mystik

Mystik er et urgammelt fænomen, som alle religioner har erfaringer med. Motivation til at søge ud over den almindelige hverdagsbevidsthed foregik før i tiden især i klostre, hvor nonner og munke gennem bøn og meditation opnåede, hvad de tolkede som en forening med det guddommelige eller som oplysning som i buddhismen.

Vi kan ikke komme ind i mystikerens sind og selv erfare, hvad der foregår. Idag er det imidlertid muligt at nærme sig mystikken fra neurovidenskabens udefra perspektiv. Man kan registrere, hvad der sker i hjernen under bøn og meditation.

Ønsker man at få noget at vide om, hvordan mystikeren oplever de fysiske tilstande i hjernen – indersiden af ydersiden – er vi henvist til mystikerens formidling. Denne formidling er præget af personens biografiske, historiske og kulturelle kontekst, men afspejler samtidig også fællesmenneskelige temaer som modsætningsparrene liv og død, det gode og det onde, lidelse og lykke.

I Vesten i dag kan mennesker begive sig ud på mystikkens smalle og brede vej. Den smalle vej benyttes af mennesker, der har et åndeligt formål. Den kan sammenlignes med den vej munke og nonner tager, men den foregår ikke i klostre, men integreres i en hverdag i samfundet.

Den brede vej er forbundet med løsrivelsen af især østlige teknikker som meditation og yoga fra deres religiøse kontekst.  Mindfulnesskurser udnytter den åndelige ”teknologi” og hjælper mennesker med at opnå større kontrol over deres sind, modvirke stress og optimere præstationer. 

Underholdningsindustrien har også taget mystikken til sig. I berømte film som Star Wars, Batman trilogien, Dr. Strange og Wonder Woman spiller mystikkens verdensbillede en rolle.

Dorthe Engers bog belyser mystik med udgangspunkt i disse temaer:

  • Mystik som fænomen
  • Mystik som ritual og fortælling 
  • Mystik og kultur
  • Mystik og videnskab

Mystik indeholder klassiske og nyere tekster, der repræsenterer mystik i filosofien (Platon) i buddhismen, kristendommen og islam. I afsnittet om mystik og videnskab præsenteres psykologiske og naturvidenskabelige vinkler på emnet.

Bogen er rettet mod religionsfaget i de gymnasiale uddannelser, mod kristendom/religion på læreruddannelsen og mod læsere med interesse for emnet. 

Anmeldelse i Gymnasieskolen:

“Bogen har mange teksteksempler fra mystikkens historie (præmodernitet, modernitet og postmodernitet) samt aktuelle interviews, som forfatteren selv har foretaget.” 

“Forfatteren giver en klar præsentation af, hvad hun vil med de enkelte kapitlers emner, der er nyttige faktabokse, præcise arbejdsspørgsmål til analysemodeller til teksterne samt ordliste til bogens mange fremmedord.” 

“Der er ingen tvivl om, at emnet med dets store anvendelse i film i dag, som bogen også inddrager, vil have elevernes umiddelbare interesse.” 

★★★★☆☆ Gymnasieskolen, december 2019.

Artikler om mystik af Dorthe Enger

Dorthe Enger har skrevet to artikler om mystik, som er udgivet på Religion.dk

“Mystik som fænomen”. Religion.dk. 15.8 2919

“Mystikeren er både hyldet og hadet af verdens religioner”. Religion.dk. 29.8.2019

Læs også hendes kronik i Kristeligt Dagblad “Er Mystik bedrag eller frigørelse?” 10. september 2019

Bogen kan skaffes fra forlaget Systime i en trykt udgave og som iBog.

iBogsudgaven af Mystik indeholder foruden tekster og billeder også video klip