Religionskritik

  • “Religion er opium,” siger Karl Marx
  • “Gud er død,” konstaterer Friedrich Nietzsche
  • “Illusion” er Sigmund Freuds vurdering af religiøse forestillinger.

Religionskritik forbindes oftest med disse berømte ateistiske religionskritikeres dom over religiøse forestillinger.

Dorthe Engers tilgang til religionskritik bygger på en anderledelse opfattelse af kritik. Hun støtter sig til den oprindelige betydning af det græske ord kritik, som betyder “skelnen”. En sådan religionskritik tildeler altså ikke den ateistiske kritik rollen som overdommer, men skelner i mellem forskellige former for kritik. Den ateistiske religionskritik betragtes derfor som én form for kritik blandt andre. Dorthe Enger udvider således religionskritikken til at rumme:

  • Religionernes interne kritik i præmoderne, moderne og postmoderne samfund
  • Den ateistiske og nyateistiske religionskritik
  • Nye åndelige bevægelsers kritik af de etablerede religioner.

Denne brede tilgang til religionskritik inviterer til udvikling af “worldview literacy,” som handler om at blive god til at tolke religiøse og ikke religiøse verdensbilleder og se dem i relation til læserens eget perspektiv. Bogens formål er dermed at formidle viden, forståelse for andre menneskers ståsted og et (måske) dybere og mere reflekteret perspektiv på ens eget. “Worldview literacy” er en vigtig kompetence i en globaliseret og digitaliseret verden, hvor ingen i dag kan undgå at støde ind i andre menneskers tolkninger af verden.

Religionskritik præsenterer spændende fortidige og nutidige tekster, der diskuterer med hinanden og ledsages af redegørelser, spørgsmål og oversigter.

Bogen er både målrettet de gymnasiale uddannelser og læreruddannelsen, men alle, der interesserer sig for en mere dynamisk og inkluderende religionskritik, vil have glæde af bogen.

Læs mere om bogen på Systimes hjemmeside.

Her er udpluk en anmeldelse af Religionskritik i gymnasielærernes fagblad Gymnasieskolen.

“Der er rigtig mange bolde i spil, og forfatteren har med sit store overblik styr på det. (…) Der er mange nye tekster fra religionskritikerne, og arbejdsspørgsmålene bevæger sig både synkront og diakront i de idehistoriske perioder. Skemaer og oversigter giver et fint overblik af stoffet. Bogen er således særdeles meget anbefalet. Køb den i klassesæt.”

Læs hele anmeldelse af bogen i bladet Gymnasieskolen.

Læs Dorthe Engers artikel “Religionskritik som rød tråd i religionsfaget”. Religion. Nr.3. september 2014

Læs Dorthe Engers artikel om religionskritik i bladet Gymnasieskolen. 19.9. 2016

Religionskritik kan købes som trykt bog og som iBog.

I iBogsversionen er der foruden tekster og billeder interviews med en bred vifte af mennesker, der har forskellige syn på religion. For eksempel Richard Dawkins, religionsforskeren Mikael Rothstein og de spirituelle lærere Jes Bertelsen og Eckhart Rolle.