Om

Dorthe Enger er forfatter, debattør og foredragsholder. Hun er cand.mag. i engelsk, religion og filosofi og har en master i gymnasieledelse. I 1982 fik hun Odense Universitets guldmedalje for sin afhandling Eksistentialismens rolle i John Fowles’ forfatterskab. Hun har været rektor ved Niels Steensens Gymnasium og undervist i gymnasiet i mange år.

Dorthe Enger holder foredrag og er aktiv i danske aviser med kronikker, artikler, indlæg. Emnerne er faglige, filosofiske, kulturelle og pædagogiske.

Dorthe Enger har kritiseret den danske ungdomskultur, især drukkulturen på gymnasierne. Hun startede en debat i 2009, der resulterede i, at gymnasierne af ministeriet blev pålagt at udarbejde en alkoholpolitik på skolerne. I 2018 blev hun af Berlingske Tidende bedt om at skrive en kronik om emnet. Den kan læses her.

Som rektor og religionslærer på det katolske gymnasium Niels Steensens Gymnasium blev Dorthe Enger inspireret til et nyt syn på religionskritik. Skolens elever kom fra meget forskellige baggrunde. Man når ikke langt med den klassiske ateistiske religionskritik, hvis man vil have katolikker, protestanter, muslimer og ikke religiøse elever til at tale om deres livsanskuelser. En religionskritik, der stimulerer “worldview literacy” lærer i modsætning hertil eleverne at skelne mellem verdensbilleder og deres konsekvenser i stedet for at dømme på forhånd. Dorthe Engers tre bøger Religionskritik (Systime 2013), Perspectives on Religious Criticism – the Challenge og Globalization (Systime 2016) og Mystik (Systime 2019) er alle inspirerede af dette syn på religionskritik.

Dorthe Engers tilgang til religionskritik har vakt international interesse, fordi den opfordrer til dialog stedet for undvigelse eller konfrontation. Hun har skrevet en artikel til en bog udgivet af det amerikanske, videnskabelige forlag Springer og til det engelske fagblad for religionslærere REtoday.