Religionskritik

Religionskritik forbindes oftest med den ateistiske religionskritik, hvis berømte repræsentanter er Karl Marx, Friedrich Nietzsche og Sigmund Freud.

“Religion er opium,” sagde Marx, Nietzsche bidrog med Guds død, og Freud opfattede religion som en illusion.

Dorthe Engers tilgang til religionskritik bygger på en opfattelse af kritik som det at kunne skelne imellem, identificere og forholde sig til religiøse men også ikke religiøse verdensbilleder. En sådan religionskritik tildeler altså ikke den ateistiske kritik rollen som overdommer. Den betragtes som et perspektiv blandt andre. Dorthe Enger udvider således religionskritikken til at rumme:

  • Religionernes interne kritik i præmoderne, moderne og postmoderne samfund
  • Den ateistiske religionskritik
  • Ny åndelige bevægelsers kritik af de etablerede religioner.

Denne brede tilgang til religionskritik inviterer til udvikling af “worldview literacy,” som handler om at blive god til at tolke religiøse og ikke religiøse fortællinger og se dem i relation til læserens eget perspektiv. Bogens formål er dermed at formidle viden, forståelse for andre menneskers verdensbilleder og et (måske) dybere og mere reflekteret perspektiv på ens eget.

Læs mere om bogen på Systimes hjemmeside.